Yaasa Garantivillkor

YAASA GmbH Garantivillkor

För Yaasa är kvalitet och kundnöjdhet först. Det är därför vi beviljar alla kunder som har köpt Yaasa-produkter från Yaasas europeiska onlinebutiker efter 15 juni 2021 (direkt från Yaasa som tillverkare) eller från Yaasas försäljningspartners, en frivillig gratis garanti på 5 år från inköpsdatumet på utvalda produkter ("Garantiprodukter"). Denna garanti definieras nedan.

Garantin gäller från och med dagen för det första köpet av garantiprodukten (fakturadatum) och består i princip av följande produktlinjer:

• Yaasa Desk Pro II

• Yaasa Desk Basic

• Yaasa Desk One

• Yaasa Desk Frame

• Yaasa Chair

• Yaasa Cable Management

• Yaasa Privacy Wall

Garantin gäller i hela Europa (dvs. i alla EU-länder, Schweiz, Norge, Storbritannien, Liechtenstein) och kan endast krävas av den första köparen av garantiprodukten. Garantin gäller endast under förutsättning av normal och lämplig användning. Garantikravet består - efter vårt gottfinnande - i byte eller gratis reparation av den berörda garantiprodukten.

Garantin täcker:

(1) Yaasa Desk Pro II | Yaasa Desk Basic | Yaasa Desk One | Yaasa Frame:

• Fel på motorer och elektronik (dvs. drivenheter, kontroller, kraftpaket, handbrytare)

• Genomrostning på stålramen

• Fel på grund av felaktigt material eller felaktig bearbetning (t.ex. produktionsfel)

(2) Yaasa Chair:

•Felaktiga kontroller (t.ex. armstöd, spakar och handtag för inställningsalternativ)

(3) Yaasa kabelhantering | Yaasa Privacy Wall:

• Brott eller sönderrivning av filten

• Brytning av aluminiumfästet

• Fel på grund av felaktigt material eller felaktig bearbetning (t.ex. produktionsfel)

Förfarande vid ett garantifall:

Garantianspråk måste rapporteras till oss inom garantiperioden, skriftligen och omedelbart efter att de har inträffat. På detta sätt kan Yaasa snabbt kan kontrollera felet. Vi begränsar / tillhandahåller vår garanti till det land där garantiprodukten överlämnades till den ursprungliga köparen. En förutsättning för påståendet är bevis på den ursprungliga köparens status med inlämning av detaljhandelsfakturan och dokumentation av garantifallet (foton, video etc.).

Använd följande kontaktuppgifter för att rapportera:

support@yaasa.com

Efter att ha kontrollerat om det finns ett garantifall ger vi en garanti genom att tillhandahålla reservdelar för respektive produkt och / eller ordna att produkten ska bytas ut .

Installation av reservdelar eller utbyte av enskilda delar måste utföras av kunden själv. I det här fallet, förutom reservdelen, kommer vi också att ge kunden detaljerade instruktioner så att han kan åtgärda felet. Reservdelarna och deras frakt är naturligtvis gratis i händelse av garanti.

Om en reparation inte är möjlig och en identisk garantiprodukt inte längre finns i sortimentet kan vi också förse kunden med minst motsvarande ersättningsprodukt. Förutsättningen för utbyte av respektive garantiprodukt är att kunden returnerar garantiprodukten. I det här fallet är det naturligtvis gratis att returnera garantiprodukten och leveransen av utbytesprodukten.

Återbetalning av inköpspriset är inte möjligt även i händelse av en garanti. Garantin ger inte heller några skadeståndsanspråk.

Garantin på 5 år som gäller vid köpet förlängs eller förnyas varken med en garanti.

Undantagna från garantin är:

(1) Skador på grund av felaktig användning eller hantering

(2) Skador på grund av att bruks- och monteringsanvisningarna inte följs

(3) Skada orsakad av force majeure

(4) Slitage på ytor och material genom användning (t.ex. repor, förlust av färg)

Slitage avser naturliga och oundvikliga skador samt slitage som är resultatet av normal och lämplig användning av garantiprodukterna. Denna användning kan orsaka repor och andra potentiella skador på lacken eller ramen som inte täcks av garantin.

Vi förstår normal och lämplig användning för att innebära att garantiprodukterna används med försiktighet. Detta skulle inte vara kompatibelt med skador orsakade av vassa föremål, effekterna av ovanliga kemikalier eller miljöpåverkan, effekterna av fukt eller avsiktlig användning av våld eller felaktig användning. Garantin täcker inte skador orsakade av stötar eller olyckor. Garantin gäller inte heller om garantiprodukten har använts utomhus. Dessutom förstår vi att det är en rimlig inspektion av garantiprodukten för lösa skruvar, både i samband med montering och i samband med kontinuerlig användning av garantiprodukten.

Ingenting i detta garantiuttalande utökar eller begränsar kundens lagstadgade garanti eller skadeståndsanspråk.

Garantin upphör om ändringar görs på garantiprodukten som inte har rekommenderats av oss eller skriftligen godkänts, eller om reparationer eller ändringar görs på produkten av personer som inte har beställts av oss eller skriftligen godkänts.

De lagstadgade rättigheterna, särskilt den lagstadgade garantin, påverkas naturligtvis inte av denna garanti och fortsätter att gälla utan begränsning.

Dessutom gäller våra allmänna villkor, tillgängliga här.